35 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019)

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mogelijkheden voor de «noodknop» verder worden onderzocht;

constaterende dat beleggers woningen opkopen die juist voor starters aantrekkelijk zijn en die in sommige gevallen tegen excessieve prijzen verhuren ten opzichte van het maandelijkse inkomen van starters, waardoor ook een prijsopdrijvend effect kan ontstaan;

overwegende dat de «noodknop» het voor speculerende beleggers minder interessant kan maken om deze woningen op te kopen en zo de markt beter toegankelijk kan blijven voor starters;

verzoekt de regering, om bij de onderzoeken naar de «noodknop» ook dit positieve neveneffect op speculerende beleggers mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Ronnes

Naar boven