Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-05-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-A-92".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Herstelwerkzaamheden aan de Betlembrug
Dossiernummer 35000-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-A-92
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
Ondernummer 92
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019; Brief regering; Herstelwerkzaamheden aan de Betlembrug
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019