Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-12-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-A-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over een voortvarende aanpak van de A67 tot Geldrop
Dossiernummer 35000-A
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-A-39
Indiener R.J. (Remco) Dijkstra
Indiener M.R.H.M. von Martels
Indiener R.A.J. Schonis
Indiener S.J.F. van der Graaf
Ondernummer 39
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-12-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid Remco Dijkstra c.s. over een voortvarende aanpak van de A67 tot Geldrop
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019