Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2019 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34986-B".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de laatste stand van zaken over participatie in de Omgevingswet
Dossiernummer 34986;33962
Dossiertitel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)
Dossiertitel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)
Identifier kst-34986-B
Ondernummer B
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de laatste stand van zaken over participatie in de Omgevingswet
Uitgiftedatum 2019-05-17
Vergaderjaar 2018-2019