Kamerstukken in dossier 33962

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33962, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Amendement van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven dat regelt dat het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage verplicht wordt voor project-MER procedures

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Waardering van de ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2015, over de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat beoogt een oplossing te bieden voor het geconstateerde probleem met de revisievergunning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Albert de Vries en Van Veldhoven ter vervanging van nr. 65, dat regelt dat overheden bij het uitoefenen van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet rekening houden met het belang van duurzame bescherming van de openbare drinkwatervoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Ronnes ter vervanging van nr. 51 waarmee recreatieve infrastructuur wordt gewaarborgd in de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat in de grondslag voor het geven van instructies door het Rijk voor betreffende gevallen niet meer de beperking is opgenomen dat een instructie nodig moet zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 95 dat ziet op een goede verankering van het subsidiariteitsbeginsel, zodat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 99, dat regelt dat provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het vaststellen van de provinciale omgevingsvisie onderscheidenlijk de nationale omgevingsvisie het subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in artikel 2.3, in acht moeten nemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33962, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal