Kamerstukken in dossier 33962

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (17 kB)

  Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de laatste stand van zaken over participatie in de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 34986, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (12 kB)

  Omgevingsrecht; Brief van de minister van BZK over het proces tot inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 33118, nr. AU Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2236 kB)

  Pionieren met de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 33962, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief inzake aanbieding rapportage "Pionieren met de Omgevingswet"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 33962, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Omgevingsrecht; Brief regering; Verdere uitwerking van de stelselherziening van het omgevingsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 33118, nr. 38 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (138 kB)

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de Invoeringswet Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 33962, nr. 190 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (53 kB)

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het beschikbaar instrumentarium provincies aanpak en de voorgenomen wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2016 2016-2017 Kamerstuk 33962, nr. 189 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg inzake wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 33962, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beschikbaar instrumentarium van provincies betreffende de aanpak van leegstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 33962, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (27 kB)

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet); Brief regering; Beschikbaar instrumentarium provincies aanpak leegstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33962, nr. 187 Tweede Kamer der Staten-Generaal