Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-02-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34985-Q".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-02-22
Documenttitel Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over bejaagbaarheid van de grauwe gans
Dossiernummer 34985
Dossiertitel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-34985-Q
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer Q
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1076122
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-02-23
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor N&S over bejaagbaarheid van de grauwe gans
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2022-2023