Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34957-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-06-22
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van der Lee over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling
Dossiernummer 34957
Dossiertitel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld
Identifier kst-34957-11
Indiener T.M.T. van der Lee
Ondernummer 11
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld; Amendement; Amendement van het lid Van der Lee over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2017-2018