Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34950-C-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-05-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Memorie van toelichting
Dossiernummer 34950-C
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2017
Identifier kst-34950-C-4
Indiener K.H. Ollongren
Indiener M. Snel
Ondernummer 4
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-05-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2017; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Type kamerstuk Overig
Vergaderjaar 2017-2018