Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34880-9".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-06-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen
Dossiernummer 34880
Dossiertitel Evaluatie Jeugdwet
Identifier kst-34880-9
Indiener J.S. Voordewind
Indiener W.P.H.J. Peters
Ondernummer 9
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-22
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Jeugdwet; Motie; Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018