Kamerstukken in dossier 34880

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (10 kB)

  Evaluatie Jeugdwet; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS over de evaluatie van de Jeugdwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34880, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (412 kB)

  De wachtlijst bij de Raad voor de Kinderbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 34880, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Evaluatie Jeugdwet; Brief regering; Beleidsreactie Raad voor de Kinderbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34880, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (694 kB)

  De toezichthoudende taak van de Raad voor de Kinderbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-02-2019 2018-2019 34880, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (803 kB)

  Rapportage doorzettingsmacht jeugd. Ministerie van VWS, ministerie van OCW en VNG (4 september 2018, 38 blzn.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 34880, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3988 kB)

  Als ik later groot ben. Gemeenten investeren in kansen voor jongeren. Ministerie van OCW (26 blz.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 34880, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (78 kB)

  Evaluatie Jeugdwet; Brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming over de eerste voortgangsrapportage van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 34880, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1277 kB)

  Onderzoek naar de leeftijdsgrens van de jeugdhulpplicht. Andersson Elffers Felix (91 blz.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 34880, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (614 kB)

  Voortgang programma Zorg voor de Jeugd. Stuurgroep Zorg voor de Jeugd (november 2018, 22 blz.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 34880, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1086 kB)

  Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2018. CBS (31 blz.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-12-2018 2018-2019 34880, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal