Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34864-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-12-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van Gerven over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond opnemen (t.v.v. 34864-15) (interne herdruk)
Dossiernummer 34864
Dossiertitel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)
Identifier kst-34864-19
Indiener H.A.G. Ronnes
Indiener H.P.J. van Gerven
Ondernummer 19
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Ronnes en Van Gerven over bodemverontreiniging in de Basisregistratie Ondergrond opnemen (t.v.v. 34864-15) (interne herdruk)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019