Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-01-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34775-XV-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-12-21
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van Weyenberg 34775-XV-18 over re-integratie van (ex-)kankerpatiënten in het arbeidsproces
Dossiernummer 34775-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018
Identifier kst-34775-XV-18
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-01-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 ; Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg 34775-XV-18 over re-integratie van (ex-)kankerpatiënten in het arbeidsproces
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2017-2018