Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2018 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34775-AA".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de fiscale aspecten van cryptovaluta
Dossiernummer 34775;34700
Dossiertitel Kabinetsformatie 2017
Dossiertitel Nota over de toestand van 's Rijks financiën
Identifier kst-34775-AA
Ondernummer AA
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-05-31
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Verslag
Taal nl
Titel Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën over de fiscale aspecten van cryptovaluta
Uitgiftedatum 2018-05-29
Vergaderjaar 2017-2018