Kamerstukken in dossier 34775

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (91 kB)

  Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het hanteren van twee vermogensdefinities

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775, nr. AR Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Brief van de minister van Justitie en Veiligheid over het nieuwe bekostigingssysteem voor het Openbaar Ministerie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AT Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (16 kB)

  Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over de uitvoering van de belangrijkste maatregelen sinds de kabinetsreactie op het WRR-rapport "Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775, nr. AQ Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid Van Bijsterveld c.s. over financiering van de rechtspraak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AS Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid Backer c.s. over gefinancierde rechtsbijstand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AO Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid D. van Dijk c.s. over rechterlijke toetsing van het intrekkingsbesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AQ Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid Backer c.s. over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AN Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid Strik c.s. over de eigen bijdrage voor rechtshulppakketten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AP Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid Dercksen c.s. over een volledig afgesloten inrichting voor asielzoekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AM Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018; Motie van het lid Vlietstra c.s. over het in stand houden van de bestaande rechtbanken en gerechtshoven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 34775-VI, nr. AR Eerste Kamer der Staten-Generaal