Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-01-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34768-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-01-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Ellemeet en Hijink t.v.v. nr. 18 over onderaannemers onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen
Dossiernummer 34768
Dossiertitel Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)
Identifier kst-34768-20
Indiener C.E. Ellemeet
Indiener H.P.M. Hijink
Ondernummer 20
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-01-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders); Amendement; Amendement van de leden Ellemeet en Hijink t.v.v. nr. 18 over onderaannemers onder de reikwijdte van de Wkkgz brengen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2019-2020