Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34767-D".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief van de minister van VWS inzake concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg en concept-AMvB acute zorg
Dossiernummer 34767;34768
Dossiertitel Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)
Dossiertitel Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)
Identifier kst-34767-D
Ondernummer D
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders); Brief van de minister van VWS inzake concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg en concept-AMvB acute zorg
Uitgiftedatum 2020-05-26
Vergaderjaar 2019-2020