Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-XII-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-06-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Eijs en Van Veldhoven over alle gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval
Dossiernummer 34725-XII
Dossiertitel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016
Identifier kst-34725-XII-11
Indiener J.M. van Eijs
Indiener S. van Veldhoven
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-07-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016 ; Motie; Motie van de leden Van Eijs en Van Veldhoven over alle gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017