34 725 Financieel jaarverslag van het Rijk 2016

Nr. 3 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2017

Vandaag, Verantwoordingsdag 2017, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2016. Hierbij bieden wij u de Staat van de rijksverantwoording 2016 aan, zoals vastgesteld op 12 mei 20171.

De Staat van de rijksverantwoording bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2016 en de Saldibalans van het Rijk 2016. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport ook vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint en zijn goed leesbaar op een computer- of tabletscherm.

U kunt onze oordelen over de bedrijfsvoering en de informatie in het jaarverslag ook vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016. We hebben ze op zodanige wijze weergegeven dat een vergelijking in de tijd en tussen ministeries eenvoudig te maken is. Wij nodigen u van harte uit de website te raadplegen.

Tot slot wijzen wij u graag op ons Rapport bij de Nationale verklaring 2017 (Kamerstuk 34 725, nr. 4), dat wij tevens vandaag publiceren. Ook deze publicatie staat op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016.

De rapportages over de 21 begrotingshoofdstukken en fondsen en het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 20172.

Algemene Rekenkamer

A.P. (Arno) Visser, president

E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven