34 725 Financieel jaarverslag van het Rijk 2016

Nr. 4 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2017

Vandaag, Verantwoordingsdag 2017, publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek over 2016. Hierbij bieden wij u het Rapport bij de Nationale verklaring 2017 aan, zoals vastgesteld op 2 mei 20171.

U kunt het digitale Rapport bij de Nationale Verklaring vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016. Daar vindt u eveneens de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk. Alle digitale rapporten kunnen worden geprint en zijn ook goed leesbaar op een computer- of tabletscherm.

Naast het Rapport bij de Nationale Verklaring en de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2016 (Kamerstuk 34 725, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de Rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk 2016 en de Saldibalans van het Rijk 2016. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2016.

De rapportages over de 21 begrotingshoofdstukken, de fondsen en de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2016 sturen wij u separaat toe.

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2017 (bijlage bij Kamerstuk 34 725, nr. 3).

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven