Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34725-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-807432
Bijlage blg-807433
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-05-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2016
Dossiernummer 34725
Dossiertitel Financieel jaarverslag van het Rijk 2016
Identifier kst-34725-3
Indiener A.P. Visser
Ondernummer 3
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Financieel jaarverslag van het Rijk 2016; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2016
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017