Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 10

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 10 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2017

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in de procedurevergadering van 19 april 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 18 april 2017 (34 707, nr. 8) als volgt te wijzigen:

Aan onderdeel D. Veiligheid & Justitie worden in de paragraaf «overig» enkele onderdelen toegevoegd, luidende:

36. 29 911-152

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 29 maart 2017

Eindverslag onderzoeksproject naar Italiaanse Maffia in Nederland (Cerca Trova)

37. 29 628-698

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 3 april 2017

Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (Kamerstuk 34 550 VI-72)

38. 33 628-17

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 21 maart 2017

Rapport advies bekostiging forensische zorg

39. 19 637-2311

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 6 april 2017

Ontwikkeling van de asielinstroom in relatie tot asielopvang en huisvesting

40. 19 637-2312

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 11 april 2017

Uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak van de Georgische vreemdeling Paposhvili tegen België

41. 28 741-33

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 12 april 2017

WODC-rapporten jeugd en cyber

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, B. Visser

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, A.E.A.J. Hessing-Puts