Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34682-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-05-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)
Dossiernummer 34682
Dossiertitel Nationale Omgevingsvisie
Identifier kst-34682-25
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener A.J.M. Laan-Geselschap
Indiener H.A.G. Ronnes
Indiener J.M. van Eijs
Ondernummer 25
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-06-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Nationale Omgevingsvisie; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019