Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34675-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Ziengs en Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven
Dossiernummer 34675
Dossiertitel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)
Identifier kst-34675-19
Indiener E. Ziengs
Indiener C. Stoffer
Ondernummer 19
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten); Motie; Motie van de leden Ziengs en Stoffer over een eenvoudiger certificering voor bedrijven
Uitgiftedatum 2018-10-10
Vergaderjaar 2018-2019