Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34588-69".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-827424
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord
Dossiernummer 34588
Dossiertitel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
Identifier kst-34588-69
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 69
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-12-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Brief regering; Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) en regeerakkoord
Uitgiftedatum 2017-12-15
Vergaderjaar 2017-2018