Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34588-67".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op de motie van het lid Schouten over extra middelen voor de CTIVD
Dossiernummer 34588
Dossiertitel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
Identifier kst-34588-67
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 67
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..); Brief regering; Reactie op de motie van het lid Schouten over extra middelen voor de CTIVD
Uitgiftedatum 2017-05-02
Vergaderjaar 2016-2017