Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34556-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-789442
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-11-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op meerdere verzoeken verband houdend met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
Dossiernummer 34556
Dossiertitel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing)
Identifier kst-34556-11
Indiener M. Bussemaker
Ondernummer 11
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de aftrek van scholingsuitgaven (Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing); Brief regering; Reactie op meerdere verzoeken verband houdend met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017