Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-XVII-35".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-11-15
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Thieme over inzicht in de wijze van verwezenlijking van de werelddoelen (t.v.v. 34550-XVII, nr. 30)
Dossiernummer 34550-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-XVII-35
Indiener S. van Veldhoven
Indiener M.L. Thieme
Ondernummer 35
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2017 ; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Thieme over inzicht in de wijze van verwezenlijking van de werelddoelen (t.v.v. 34550-XVII, nr. 30)
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017