Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2017 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-XVI-138".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2017-05-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag economische missie Verenigde Arabische Emiraten
Dossiernummer 34550-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-XVI-138
Indiener M.J. van Rijn
Ondernummer 138
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2017-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 ; Brief regering; Verslag economische missie Verenigde Arabische Emiraten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017