34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 138 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2017

Van 3 tot 7 april leidde ik een economische missie naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) namens demissionair Minister Schippers. Met deze brief doe ik kort verslag van dit bezoek.

Het bezoek paste in een recente trend van intensivering en verbreding van politieke, economische en hoogambtelijke contacten met de VAE. Onder anderen de Ministers van Economische Zaken (2013 en 2014), Buitenlandse Zaken (2013), Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (2015) en Defensie (2015) brachten de afgelopen jaren bezoeken aan de VAE. Het Ministerie van VWS investeert sinds kort in de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Zo bezocht de Directeur-Generaal Curatieve Zorg in aanloop naar deze missie de Arab Health beurs in Dubai in januari 2017, de grootste beurs in het Midden-Oosten op dit gebied. Voor de topsector Life Sciences & Health (LSH) zijn de VAE een van de prioriteitslanden.

De ambitie van deze missie was om aan te sluiten bij de uitdagingen en innovaties waar de VAE mee te maken heeft, op het gebied van gezondheid(szorg) en om aan te bieden om in gezamenlijkheid oplossingen en samenwerking te ontwikkelen. De Nederlandse LSH-sector is gepositioneerd als dé samenwerkingspartner voor bredere maatschappelijke vraagstukken, zoals de aanpak en mogelijke preventie van welvaartsziekten (specifiek obesitas en diabetes) en healthcare governance.

Vanuit de VAE is er belangstelling voor de Nederlandse LSH-sector en de wijze waarop de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd. Dat bleek onder meer uit het bezoek in 2016 van een delegatie van de Prime Minister’s Office aan Nederland, die als doel had om een benchmark uit te voeren naar het Nederlandse gezondheidssysteem.

Tijdens mijn bezoek werd ik vergezeld door een economische missie van 30 bedrijven en instellingen. Het overgrote deel van de deelnemers waren MKB-ers die nog geen ervaring hadden met het doen van zaken in de VAE.

Het programma van de economische missie bestond uit seminars, werkbezoeken, matchmaking en netwerkevenementen met Emirati, vertegenwoordigers van lokale bedrijven, overheid en onderzoeksinstellingen.

Voorafgaand aan de missie vond een deelnemersbijeenkomst plaats, waar de deelnemende partijen werden voorgelicht over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) in de VAE. In mijn gesprekken met de autoriteiten heb ik mijn waardering uitgesproken voor het belang dat de VAE hechten aan IMVO en de voortrekkersrol die daarbij wordt vervuld in de regio.

Ik sprak met de Minister van Gezondheid en Preventie, de Directeur Generaal van de Health Authority Abu Dhabi (HAAD), de Directeur Generaal van de Dubai Health Authority (DHA), de Undersecretary van het Ministerie van Community Development en vertegenwoordigers van de Prime Minister’s Office.

Deze gesprekken verliepen in een open en constructieve sfeer. De belangstelling voor samenwerking met Nederland werd bevestigd. De interessegebieden zijn onder meer: eerstelijnszorg, chronische ziekten, innovatieve oplossingen, opleiding en training (t.b.v. emiratisering van het personeelsbestand) en mogelijkheden voor medisch toerisme.

In mijn gesprekken met de Minister, HAAD en DHA heb ik aandacht gevraagd voor de zogenaamde tier positie van Nederland. In de VAE zijn al Nederlandse (tand)artsen en verpleegkundigen werkzaam. Dit levert een win-winsituatie op. De VAE heeft beschikking over hooggekwalificeerde professionals en Nederlandse specialisten die (tijdelijk) niet aan de slag kunnen, krijgen de mogelijkheid hun vaardigheden op peil te houden en zich verder te ontwikkelen. Ik heb mijn gesprekspartners uitgenodigd om een tegenbezoek aan Nederland te brengen en zelf te ervaren wat het Nederlandse gezondheidsstelsel zo uniek maakt.

De VAE hanteren echter een zogenaamd tier systeem voor het inschalen van buitenlandse specialisten. Afhankelijk van het land van registratie worden medische specialisten ingedeeld in tier 1, 2 of 3. Nederland is gekwalificeerd als tier 2. Dat betekent dat Nederlandse specialisten beperkingen ondervinden in de voorwaarden en de mate van zelfstandigheid waarmee specialisten hun taken hun uitvoeren. Tijdens mijn bezoek heb ik de bevestiging gekregen van zowel de Minister van gezondheid en preventie als de Directeuren Generaal van de HAAD en de DHA, dat Nederland met directe ingang is ingedeeld in tier 1.

Op 6 april stond ik stil bij de «Day of physical activity». Ik maakte een fietstocht met de UAE Cycling Girls, vertegenwoordigers van het Ministerie van Gezondheid en Preventie en deelnemers uit de Nederlandse gemeenschap in Dubai om op die manier aandacht te vragen voor het belang van sport en beweging, specifiek voor vrouwen. Ook sprak ik met de Dubai Sports Council onder meer over het creëren van bewustzijn over het belang van bewegen en een gezonde lifestyle. In het bijzonder vrouwen zijn een belangrijke doelgroep in de VAE.

De missie heeft een goede bijdrage kunnen leveren aan de bilaterale betrekkingen en de positionering van het Nederlandse bedrijfsleven. De meereizende bedrijven toonden zich enthousiast over de mogelijkheden en hebben nuttige contacten kunnen leggen. Zowel de deelnemende Nederlandse bedrijven, als bij het programma betrokken Emirati partijen gaven aan veel mogelijkheden te zien voor samenwerking.

Ik was getuige van de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen het Nederlandse bedrijf Spectator Video Technology and CADD Emirates. Dit strategische partnerschap heeft tot doel betaalbare en efficiënte oplossingen te bieden in de gezondheidszorg en thuiszorg. Voor veel van de deelnemende bedrijven is de missie echter één van de eerste stappen in een langer proces. Het omzetten van het enthousiasme in opdrachten en contracten vergt een blijvende lange adem en een gecoördineerde publiek-private benadering.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven