Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-VI-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-11-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 14 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Dossiernummer 34550-VI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-VI-21
Indiener M. van Nispen
Indiener M.M. van Toorenburg
Indiener O.C. Tellegen
Indiener J. Recourt
Indiener G.J.M. Segers
Indiener L. van Tongeren
Indiener J.C.M. Swinkels
Ondernummer 21
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 ; Amendement; Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 14 over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2016-2017