Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-11-2016 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-H".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-10-31
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake referendum 6 april 2016
Dossiernummer 34550;34116
Dossiertitel Nota over de toestand van 's Rijks financiën
Dossiertitel Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)
Identifier kst-34550-H
Ondernummer H
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-11-11
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160); Brief inzake referendum 6 april 2016
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2016-2017