Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34437-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-713263
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-04-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”
Dossiernummer 34437
Dossiertitel Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”
Identifier kst-34437-1
Indiener L. Ypma
Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts
Ondernummer 1
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-30
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”; Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een dier is geen ding”
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015