Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34389-19".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet
Dossiernummer 34389
Dossiertitel Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)
Identifier kst-34389-19
Indiener J.C.M. Swinkels
Indiener M. van Nispen
Ondernummer 19
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-10-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Van Nispen ter vervanging van nr. 18 over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet
Uitgiftedatum 2016-10-21
Vergaderjaar 2016-2017