Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34379-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Oosenbrug over heldere definities voor ICT-diensten in de wet en de AMvB
Dossiernummer 34379
Dossiertitel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening
Identifier kst-34379-10
Indiener R.F.A. Oosenbrug
Ondernummer 10
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening; Motie; Motie van het lid Oosenbrug over heldere definities voor ICT-diensten in de wet en de AMvB
Uitgiftedatum 2016-04-28
Vergaderjaar 2015-2016