Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34356-25".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van het lid Recourt ter vervanging van nr. 17, dat regelt dat de commissie betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten toezicht houdt op de toepassing van de bevoegdheid van de minister van Veiligheid en Justitie
Dossiernummer 34356-(R2064)
Dossiertitel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Identifier kst-34356-25
Indiener J. Recourt
Ondernummer 25
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Recourt ter vervanging van nr. 17, dat regelt dat de commissie betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten toezicht houdt op de toepassing van de bevoegdheid van de minister van Veiligheid en Justitie
Uitgiftedatum 2016-05-19
Vergaderjaar 2015-2016