Kamerstukken in dossier 34356

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de Minister van Veiligheid en Justitie niet langer ambtshalve beroep instelt tegen een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van de leden Van Toorenburg en Tellegen dat regelt dat een enkele gedraging waaruit blijkt dat een persoon zich heeft aangesloten bij een bepaalde organisatie, grond kan zijn voor intrekking van het Nederlanderschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Tellegen ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat ook personen die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie en die inmiddels zijn teruggekeerd naar het Koninkrijk het Nederlanderschap verliezen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van de leden Van der Staaij en Tellegen ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat de Minister van Veiligheid en Justitie gehouden is tot intrekking van het Nederlanderschap van personen die zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst van bepaalde staten begeven of zich vrijwillig bij bepaalde organisaties aansluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van het lid Recourt waarmee een horizonbepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van de leden Van Toorenburg en Tellegen waarmee personen die zelf of krachtens een vertegenwoordiger beroep hebben ingesteld, de griffiekosten zelf voldoen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van het lid Helder regelt dat verlies van het Nederlanderschap, zoals opgenomen in het voorgestelde derde en vierde lid van artikel 14, niet geschiedt na een besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie op grond van een intrekkingsgrond, maar van rechtswege indien een verliesgrond zich voordoet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van het lid Recourt dat regelt dat de commissie betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten toezicht houdt op de toepassing van de bevoegdheid van de minister van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat de minister van Veiligheid en Justitie het belang van de nationale veiligheid niet betrekt bij een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap van een persoon die zich heeft aangesloten bij een op de lijst geplaatste (terroristische) organisatie, aangezien het belang van de nationale veiligheid al wordt betrokken bij plaatsing van die organisatie op de lijst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34356, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal