Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34352-130".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid
Dossiernummer 34352
Dossiertitel Uitvoering en evaluatie Participatiewet
Identifier kst-34352-130
Indiener T. van Ark
Ondernummer 130
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-10-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Uitvoering en evaluatie Participatiewet; Brief regering; Reactie op motie van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over opheffen van het onderscheid tussen markt en overheid
Uitgiftedatum 2018-10-08
Vergaderjaar 2018-2019