Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34351-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-699660
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over uitspraken van de voorzitter van MKB-Nederland over de Wet werk en zekerheid (Wwz)
Dossiernummer 34351
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)
Identifier kst-34351-3
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 3
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 1 maart 2016, over uitspraken van de voorzitter van MKB-Nederland over de Wet werk en zekerheid (Wwz)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016