Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34329-21".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-09
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Verhoeven c.s. over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten
Dossiernummer 34329
Dossiertitel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU
Identifier kst-34329-21
Indiener K. Verhoeven
Indiener D.J.G. Graus
Indiener E. Ziengs
Indiener E.E.W. Bruins
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener J.S. Monasch
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Ondernummer 21
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU; Motie; Motie van het lid Verhoeven c.s. over tegengaan van onnodig samenvoegen van opdrachten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016