Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-96".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-16
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff (t.v.v. 34302 nr. 61) over geen energiebelasting op laadpalen
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-96
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener H.J. Grashoff
Ondernummer 96
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Grashoff (t.v.v. 34302 nr. 61) over geen energiebelasting op laadpalen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016