Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-20".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016.
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-20
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener E. Dijkgraaf
Ondernummer 20
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf dat een plafond van €20 miljoen introduceert in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016.
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016