Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-697705
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016, over de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-112
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 112
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 februari 2016, over de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016