Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-104".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel De tabelcorrectiefactor, het eigenwoningforfaitpercentage en de indexatie van de arbeidskorting per 1 januari 2016
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-104
Indiener E.D. Wiebes
Ondernummer 104
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Brief regering; De tabelcorrectiefactor, het eigenwoningforfaitpercentage en de indexatie van de arbeidskorting per 1 januari 2016
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2015-2016