Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-04-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XVII-68".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-04-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Gesthuizen (t.v.v. 34300-XVII, nr. 64) over toepassen van due diligence bij alle exportkredietverzekeringen van Atradius DSB
Dossiernummer 34300-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XVII-68
Indiener S.M.J.G. Gesthuizen
Ondernummer 68
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-04-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Gesthuizen (t.v.v. 34300-XVII, nr. 64) over toepassen van due diligence bij alle exportkredietverzekeringen van Atradius DSB
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016