Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XVII-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Van Laar en Smaling dat regelt dat 5 miljoen euro wordt ingezet om voldoende en veelzijdig voedsel aan te bieden aan degenen die dat nodig hebben, inclusief projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven genoeg en gevarieerde voeding krijgen om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen
Dossiernummer 34300-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XVII-18
Indiener R.P. van Laar
Indiener E.M.A. Smaling
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016; Amendement; Amendement van de leden Van Laar en Smaling dat regelt dat 5 miljoen euro wordt ingezet om voldoende en veelzijdig voedsel aan te bieden aan degenen die dat nodig hebben, inclusief projecten die ervoor zorgen dat kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven genoeg en gevarieerde voeding krijgen om zo ontwikkelingsachterstanden te voorkomen
Uitgiftedatum 2015-11-25
Vergaderjaar 2015-2016