Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XVII-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Taverne c.s. over transparantie, efficiëntie en effectiviteit in begroting en jaarverslag
Dossiernummer 34300-XVII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XVII-13
Indiener J. Taverne
Indiener J.S. Voordewind
Indiener M.L. Thieme
Indiener S. van Veldhoven
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Indiener E.M.A. Smaling
Ondernummer 13
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Taverne c.s. over transparantie, efficiëntie en effectiviteit in begroting en jaarverslag
Uitgiftedatum 2015-11-23
Vergaderjaar 2015-2016