Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XV-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-02
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Pieter Heerma en Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind
Dossiernummer 34300-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XV-39
Indiener P.E. (Pieter) Heerma
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 39
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016; Motie; Motie van de leden Pieter Heerma en Schouten over de toename van mensen in beschermingsbewind
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016