Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-VIII-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-10-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Lucas en Jadnanansing over de maker movement
Dossiernummer 34300-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-VIII-28
Indiener A.W. Lucas
Indiener T.M. Jadnanansing
Ondernummer 28
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016; Amendement; Amendement van de leden Lucas en Jadnanansing over de maker movement
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016