34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 28 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LUCAS EN JADNANANSING

Ontvangen 29 oktober 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 04 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

III

In artikel 06 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

IV

In artikel 06 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

Toelichting

De Maker Movement is ook in Nederland in opkomst. Door het nieuwe «maken» in het onderwijs, de bibliotheken en bijvoorbeeld de Fablabs, worden creativiteit, digitale geletterdheid en techniek gestimuleerd. Belangrijke 21st century skills.

De Maker Movement is onlosmakelijk verbonden met de organisatie van Makerfaires. Over de hele wereld zijn er al meer dan 100 Makerfaires georganiseerd, bijvoorbeeld in het Witte Huis. En meerdaags festival waar kinderen, ouders én leraren enthousiast gemaakt worden om aan de slag te gaan met het «maken». Dit is de plek waar kinderen op het idee komen om de volgende Daan Roosegaarde te worden.

Dit amendement maakt € 500.000 vrij voor het organiseren van een echte Makerfaire in Nederland in 2016 door de kwartiermaker Maker Movement. Deze Makerfaire draagt bij aan het enthousiasmeren van nog meer ROC's, docenten in het basis- en voortgezet onderwijs, bibliotheken of bijvoorbeeld culturele centra om zich aan te sluiten bij de Maker Movement.

De dekking voor dit voorstel wordt gevonden in het korten van de subsidie van het Ministerie van OCW aan het Platform Bèta Techniek voor het sectorplan mbo-hbo techniek en de stimulering van bèta/techniek via de centers of expertise. De indieners verkiezen de bottom up beweging van de Maker Movement vanuit betrokken pioniers in het veld zelf boven de top down benadering vanuit het Platform Bèta Techniek.

Lucas Jadnanansing

Naar boven