Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2015 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-VII-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie over extra financiële middelen voor gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016
Dossiernummer 34300-VII;34000-B
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-VII-C
Indiener Van Weerdenburg
Ondernummer C
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016; Motie over extra financiële middelen voor gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016
Uitgiftedatum 2015-12-14
Vergaderjaar 2015-2016